หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์We are committed to providing timely, high quality information to investors on the internet. Whether you are interested in key performance ratios, financial news and results, we hope that you will find what you need readily here.

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: WHABT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 90,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 891,990
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 9.90 / 19,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.95 / 92,700
วันก่อนหน้า: 9.90
ราคาเปิด: 9.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.90 - 9.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.63 - 10.20
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม 2560 11:29

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558

14.24 KB.
Click here to download